ΦΡΕΖΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΑ

Φρέζες ηλεκτρολιζέ και διαμαντέ

Φρέζες ηλεκτρολιζέ για μάρμαρα

Φ 300    Αμύγδαλο           5 cm
Φ 300    Μισοτσίμπουκο    2 cm
Φ 300    Μισοτσίμπουκο    3 cm
Φ 300    Μισοτσίμπουκο    3 cm
Φ 300    Λούκι                  3 cm
Φ 200    Τσιμπούκι            3 cm
Φ 200    Μισοτσίμπουκο    3 cm


Φρέζες διαμαντέ για μάρμαρα-πέτρα-γρανίτη

Φ 300    Μισοτσίμπουκο    3 cm
Φ 300    Αμύγδαλο            3 cm
Φ 300    Διπλο Αμύγδαλο  3 cm
Φ 300    Λούκι                  3 cm


Διαμορφωτικα απο σμυρίγλι Fidal Ιταλίας

Φ 300    Μισοτσίμπουκο    3 cm
Φ 300    Πατούρα             3 cm
Φ 300    Για Λούστρα        3 cm

Τιμή: 1 €

Διαμορφωτικά ηλεκτρολιζέ μαρμάρου και γρανίτη

Διαμορφωτικά ηλεκτρολιζέ μαρμάρου και γρανίτη για χρήση με ολιγόστροφο σβουράκι

Φρέζα μισοτσίμπουκο Φ 100 Diafil Ιταλίας

2 cm
3 cm

Φρέζα τσιμπούκι Φ 100 Diafil Ιταλίας

3 cm

Φρέζα αμύγδαλο Φ 100 Diafil Ιταλίας

3 cm

Τιμή: 1 €

Φρεζάκια ηλεκτρολιζέ

Φρεζάκια ηλεκτρολιζέ

Φρεζάκια ηλεκτρολιζέ για μάρμαρο - χρήση με ρούτερ,παντογράφο ή
 μουρελομηχανή.

Άξονες Φ 6, Φ 8, Φ 10 και Φ12

Υπάρχουν πάρα πολλές μορφές εκτός απο αυτές που απεικονίζονται στην φωτογραφία
με τα προφίλ.

Τιμή: 1 €

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ

ΦΡΕΖΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΑ

Φρέζες και διαμορφωτικά διαμαντέ και ηλεκτρολιζέ για μάρμαρο,πέτρα και γρανίτη