Αγίων Σαράντα 25, Μοσχάτο, 18346

Τηλ.: 210 48 25 852 - 210 48 12 151
Κιν.: 694 484 9835
Fax: 210 48 32 657

e-mail: igglessistech@gmail.com